Perbandingan Antara Aliran Tentang Perbuatan Tuhan dan Manusia

Written By zuhri zze on Selasa, 03 Juli 2012 | 05.21A.    PERBUATAN TUHAN
1.      Aliran Mu’tazilah
Tuhan mempunyai kewajiban kepada manusia.
2.      Aliran Asy’ariyah
3.      Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan ancaman yang tersebut dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.
4.      Aliran Maturidiyah
a.      M. Samarkand
Tuhan mempunyai kewajiban melakukan hal yang baik bagi manusia.
b.      M. Bukhara
Tuhan tidak mempunyai kewajiban, namun Tuhan pasti menepati janjinya.
B.     PERBUATAN MANUSIA
1.      Aliran Mu’tazilah
Perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya.

2.      Aliran Asy’ariyah
Perbuatan manusia di ciptakan oleh Allah, sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya.
3.      Aliran Maturidiyah
o   M. Samarkand
Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia adalah dalam arti sebenarnya, bukan dalam arti kiasan.
o   M. Bukhara
Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanya Tuhanlah yang dapat mencipta, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.
0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
berita unik